ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η εταιρία μας διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης εμπορικών επιχειρήσεων αλλά και λογιστικών γραφείων με σύγχρονο λογισμικό μέσα απο την αντιπροσόπευση των πιο δημοφιλών πακέτων λογισμικού της αγοράς των μεγαλυτέρων εταιριών λογισμικού στον χώρο.

Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού

Softone

Οι πλέον σύγχρονες εφαρμογές της SoftOne για την μικρή και μεσαία εταιρεία προσφέρουν ευέλικτες λύσεις για όλα τα τμήματα (Εμπορική Διαχείριση, Λογιστήριο, Μισθοδοσία, Παραγωγή κλπ.) της επιχείρησής σας. Παρέχοντας πρωτοφανή αύξηση της παραγωγικότητας, εξασφαλίζουν αποτελεσματικό έλεγχο της επιχείρησης και υποστηρίζουν την εξέλιξή της.

 

για την μικρή και μεσαία εταιρεία προσφέρουν ευέλικτες λύσεις για όλα τα τμήματα (Εμπορική Διαχείριση, Λογιστήριο, Μισθοδοσία, Παραγωγή κλπ.) της επιχείρησής σας. Παρέχοντας πρωτοφανή αύξηση της παραγωγικότητας, εξασφαλίζουν αποτελεσματικό έλεγχο της επιχείρησης και υποστηρίζουν την εξέλιξή της.

Με το MySoft1, μπορείτε να αγνοήσετε τελείως τους συνδυασμούς και να επιλέξετε εσείς τις ενότητες που θέλετε. Από το γενικό κατάλογο ενοτήτων, δημιουργείτε ότι εγκατάσταση θέλετε, μικρή ή μεγάλη, χωρίς να επιβάλλεται υποχρεωτικά κανένας «βασικός» συνδυασμός. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε εγκατάσταση με Πελάτες, Contacts & Business Processes, μόνον και χωρίς καμία άλλη ενότητα. Να έχετε μια πολυγλωσσική εγκατάσταση με Πελάτες, Ειδικές Συναλλαγές και όλα τα Tools, στην οποία ο κάθε χειριστής «βλέπει» διαφορετική γλώσσα. Οι δυνατότητες είναι άπειρες, όπως και οι πιθανές ανάγκες σας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Epsilon Net

  

Η εταιρία Epsilon Net διαθέτει σειρά ολοκληρωμένων πακέτων μηχανογράφησης εμπορολογιστικών εφαρμογών καθώς και τα δημοφιλέστερα πακέτα μηχανοχραφημένης μισθοδοσίας Business & Extra τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες είτε εμπορικών επιχειρήσεων είτε λογιστικών γραφείων και περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές διασικασίες ηλεκτρονικών υποβολών (ΑΠΔ, οριστικές ΦΜΥ κλπ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sysco

  

Ο Όμιλος της SYSCO αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον καταξιωμένους προμηθευτές ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής (Information Technology Integrators) στην αγορά του Hospitality τόσο στην Ελλάδα με την Sysco Α.Ε. όσο και στην Κύπρο με την Sysco Cyprus Ltd.

Στην Ξενοδοχειακή αγορά, όπου σήμερα η SYSCO αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρίες παροχής ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων, με περισσότερες από 300 σημαντικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα αντιπροσωπεύοντας τις Λύσεις μίας από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής ξενοδοχειακού λογισμικού, την Softbrands (πρώην Hotel Information Systems- H.I.S.), με περισσότερες από 7,500 εγκαταστάσεις διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Singular

Η Singular Software ανέπτυξε μια νέα οικογένεια εμπορολογιστικών εφαρμογών που απευθύνεται σε μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Η νέα οικογένεια καλύπτει πλήρως τις εμπορολογιστικές ανάγκες των επιχειρήσεων, λειτουργεί σε ένα περιβάλλον σύγχρονο, εύκολο και οικείο και είναι εξαιρετικά εύχρηστη, γρήγορη και άμεσα λειτουργήσιμη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ